தமிழ் அரங்கம்

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு -
திருக்குறள்

உங்கள் படைப்புகளை எழுதி அனுப்புங்கள்... அவை    இலவசமாக

தமிழ் அரங்கத்தில்

வெளிவரும்....

உங்கள் படைப்புகளை அனுப்ப வேண்டிய

முகவரி


தமிழில் எழுத Tamil Parks


kavithai06@gmail.com

or

Er.N.Kanthavelkumaran, M.E,MBA,MISME,

27 A, Ramavilas, Amman koil street,

Pallivilai, Vetturnimadam Post,

Nagercoil - 3

Mobile Number : 0 9444818258

 

Er.N.Kanthavelkumaran,M.E,MBA,PGDCA,MISME,

குழந்தை

அம்மா அப்பா எனும்
உறவை
உலகிற்கு எடுத்துக்காட்டிய
உன்னத பொக்கிஷம்

என்றும் குழந்தையின் புன்சிரிப்புடன் கந்தவேல்
அன்பு நண்பர்களே . . .
உங்கள் கவிதைகள், சிறுகதைகள், கட்டுரைகள் மற்றும் இதயத்தின் தேடல்களில் உதித்தவைகளை இங்கே அள்ளித் தெளியுங்கள்
Make a Free Website with Yola.